Ugdymo procesas mokykloje organizuojamas atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus ir į epidemiologinę situaciją.

 Mokinių judėjimo krypčių žemėlapis Veprių mokykloje-daugiafunkciame centre

Untitled Diagram

 1. Pagrindinės apsisaugojimo priemonės.
  • Asmenys, atlydintys mokinius, mokytojai, mokyklos darbuotojai bendrose uždarose

erdvėse turi laikytis 2 metrų atstumo ir dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

 • Klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, kai tarp dalyvių

neišlaikomas 2 m. atstumas, turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

 • Atvirose erdvėse, kai tarp dalyvių neišlaikomas 1 metro atstumas, privaloma dėvėti

nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

 • Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių leidžiama nedėvėti neįgalumą

turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės negali dėvėti veido kaukių ir jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatos būklei.

 1. Mokymosi vieta
  • Kiekvienai mokinių klasei paskirtas nuolatinis kabinetas (klasė);
  • Specializuotose dalykų kabinetuose vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti kitose

klasėse (informacinių technologijų, technologijų ir biologijos pamokos);

 • Pradinių klasių mokiniai naudojasi rūbų spintelėmis, esančiomis pradinių klasių

koridoriuje, o 5 – 8 klasių mokiniai naudojasi rūbų spintelėmis, esančiomis prie sporto salės.

 1. Mokinių srautų judėjimas mokykloje.
  • 1 – 4 klasių mokiniai įeina ir išeina pro šoninį mokyklos įėjimą, nuo kelio pusės;
  • 5 – 8 klasių mokiniai įeina ir išeina pro pagrindines mokyklos duris.
 2. Ugdymo proceso organizavimas
  • Ugdymo programoms įgyvendinti mokykla skiria tiek pamokų, kiek numatyta pradinio

ir pagrindinio ugdymo bendruosiuose planuose;

 • Lauke organizuojamos įvairių dalykų pamokos, jei leidžia dalyko turinio ypatumai,

mokyklos aplinka, oro ir temperatūros sąlygos;

 • Atsižvelgiant į reikalavimus organizuojamos kai kurių dalykų pamokas po dvi iš eilės;
 • Klasėms paskirti kabinetai, mokytojai į pamokas ateina pas mokinius.

Klasė

Kabineto pavadinimas

5

Menų kabinetas

6

Lietuvių k. kabinetas

7

Istorijos kabinetas

8

Fizikos – chemijos kabinetas

 1. Mokinių maitinimas.
  • Maitinimas organizuojamas mokyklos valgykloje paskirti atskiri stalai skirtingų klasių

mokiniams maitinti;

 • Atsinešantys maistą iš namų, valgo klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos

valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;

 • Eidami į mokyklos valgyklą mokiniai plauna rankas tualetuose prie praustuvių esančiu

skystu muilu. Rankas nusausina vienkartinėmis priemonėmis arba dezinfekuoja rankas dezinfekciniu skysčiu, esančiu prie valgyklos durų.

 1. Mokinių vežiojimas.
  • Mokiniai mokykliniame autobuse sėdi saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo;
  • Mokiniai, važiuojantys į mokyklą ar iš jos mokykliniu autobusu, turi dėvėti nosį ir

burną dengiančias apsaugos priemones;

 • Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniau liečiami paviršiai

dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę.


Ekomokykla
ES  lemt    

 

Paieška

El. paštas

Svarbi informacija

Fotor0417233717

NAUJAUSIA VEIKLA

Facebook

PRISIJUNGTI

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com