Ukmergės r. Veprių pagrindinės mokyklos

pedagogų, dirbančių pagrindinėje darbovietėje,

sąrašas

2016-2017 m. m.

Eil.

Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Išsilavinimas, baigimo metai

Specialybė

Pareigos

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Snieguolė Akunienė

VVPI, 1982 m.

Biologija

Biologijos mokytoja

Biologija

gamta ir žmogus

Mokytoja metodininkė

2.

Irmina Balsienė

Vilniaus aukšt. kult. mokykla, 1992 m.,

VPU SKI,

2009 m.

Chorinis dirigavimas, socialinė pedagogė

Mmuzikos mkytoja

Muzika 1-10 kl.

Mokytoja metodininkė

3.

Zita Bausienė

ŠPI,

1989 m.

Pradinių klasių pedagogika ir metodika

Pradinio ugdymo mokytoja

4 kl., meninis ugdymas Sližių ikimokyklinio ugdymo skyriuje, tikyba

Vyr. mokytoja

4.

Nijolė Buzienė

ŠPI,

1984 m.

Pradinių klasių pedagogika ir metodika

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinis ugdymas 1,2 kl.

Vyr. mokytoja

5.

Stanislovas Butkevičius

KKI,

1985 m.

Fizinis auklėjimas

Lūno kultūros mokytojas

Kūno kultūra

Vyr. mokytojas

6.

Jolita Palaimienė

ŠPI,

1991 m.

VPU,

2003 m.

Rusų kalba

Rusų k. mokytoja

Rusų kalba

Vyr. mokytoja

7.

Valerija Jurevičienė

VVPI,

1982 m.

Chemija, darbai

Chenijis, technologijų mokytoja

Chemija

technologijos

Vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė.

8.

Birutė Karietienė

VVU,

1984 m.

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių k. mokytoja

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

9.

Aldona Medonienė

VVPI ,

1978 m.

Lietuvių kalba ir literatūra

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių k. mokytoja

Lietuvių kalba

Vyr. mokytoja

10.

Vitas Juozas Medonas

VVPI ,

1978 m.

Istorija

Istorijos mokytojas

Istorija, pilietinės visuomenės pagrindai, ekonomika

Mokytojas metodininkas

11.

Giedrė Makavičienė

Kėdainių aukšt. m-kla,

2001 m.

VDU,

2007 m.

Anglų kalba

Anglų k. mokytoja

Anglų kalba

Vyr. mokytoja

12.

Vida Ramanaus-kienė

ŠPI ,

1990 m.

Prad. klasių pedagogika ir metodika

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinis ugdymas 3 kl.

Vyr. mokytoja

13.

Galina Razumienė

Jaroslavlio pedagog. institutas 1968 m.

Matematika

Matematikos

mokytoja

Matematika

Vyr. mokytoja

14.

Zita Stulgaitienė

ŠPI, 1971 m.

VPU,

2003 m.

Fizika,

geografija

Geograjijos mokytoja

Geografija

Vyr. mokytoja

15.

Laimutė Žentelienė

VVPI,

2002 m.

LPKI,

1996 m.

Buities darbai.

Dailės mokytoja

Dailės mokytoja

Dailė

Vyr. mokyoja

16.

Regina Kižlaitė

VPI,

1994 m.

LPKI, 1997 m.

Pradinio ugd. mokytoja,

pradinis ugdymas

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinis ugdymas

1,2 kl.,

Vyr. mokytoja

17.

Laimutė Musnickienė

VVPI, 1979 m.,

Klaipėdos universi-tetas., 2003 m.

Fizika,

Kūno kultūra

Fizikos, kūno kultūros mokytoja

Fizika, kūno kultūra

Vyr. mokytoja

18.

Aurelija Liutkienė

Kėdainių kolegija

2008 m., ŠU,

2011 m.

Anglų-prancūzų k., anglų filologija

Anglų k. mokytoja

Anglų kalba

.

Vyr. mokytoja

19.

Algimina Uselienė

ŠPI,

1978 m.

Ikimokyklinio auklėjimo metodika

Auklėtoja

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Vyr. auklėtoja

20.

Irena Žilinskaitė

Kapsuko pedagoginė mokykla,

1982 m.

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

Auklėtoja

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Vyr. auklėtoja

21.

Danutė Gaidulevi-čienė

Vilniaus pedagoginė mokykla, 1981m.

Ikimokyk. įstaigų auklėtoja

Auklėtoja

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Vyr. auklėtoja

22.

Marytė Butkevičienė

Vilniaus kolegija,

2006 m.

Ikmokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Sližių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Vyr. auklėtoja

23.

Janina Bartkevičienė

ŠPI,

1989 m.

Ikimokyk.

Pedagogika ir psichologija

Auklėtoja

Sližių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Vyr. auklėtoja

24.

Danutė Jasaitienė

Vilniaus pedagoginė mokykla,

1976 m.

Vilniaus kolegija, 2006 m.

Ikimokyklinis auklėjimas

pradinio ugdymo pedagogika

Meninio ugdymo pedagogė

Meninio ugdymo pedagogė Veprių

ikimokyklinio ugdymo skyriuje

Auklėtoja

 

 

Ukmergės r. Veprių pagrindinės mokyklos

pedagogų, dirbančių nepagrindinėje darbovietėje,

sąrašas

2016-2017 m. m.

Eil.

Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Išsilavinimas, baigimo metai

Specialybė

Pareigos

Dėstomas dalykas, klasėse, pamokų skaičius

Kvalifikacinė kategorija

1.

Inga Andrašiūnienė

Lietuvos edukologijos universitetas, aukštasis, 2013 m.

Etika

Etikos mokytoja

etika

mokytoja

2.

Neringa Razumienė

VU,

2011 m.

Matematikos ir informatikos mokymas

Informacinių technologijų mokytoja

Informacinės technologijos

5-10 kl.

Mokytoja


Ekomokykla

 

Paieška

Svarbi informacija

Fotor0417233717

Facebook

PRISIJUNGTI

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com