VEPRIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Pedagogo vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Pareigos

Dėstomas dalykas

Kvalifikacinė kategorija

1.

Snieguolė Akunienė

aukštasis

Biologija

Biologijos mokytoja

Biologija

gamta ir žmogus

Mokytoja metodininkė

2.

Irmina Balsienė

aukštasis

Chorinis dirigavimas, socialinė pedagogė

Muzikos

mokytoja

Muzika 1-8 kl.

Mokytoja metodininkė

3.

Zita Bausienė

aukštasis

Pradinių klasių pedagogika ir metodika

Pradinio ugdymo mokytoja

2-4 kl., meninis ugdymas Sližių ikimokyklinio ugdymo skyriuje, tikyba

Vyr. mokytoja

4.

Stanislovas Butkevičius

aukštasis

Fizinis auklėjimas

Kūno kultūros mokytojas

Kūno kultūra

Vyr. mokytojas

5.

Jolita Palaimienė

 

Rusų kalba

Rusų k. mokytoja

Rusų kalba,

pradinis ugdymas 3 kl.

Vyr. mokytoja

6.

Valerija Jurevičienė

aukštasis

Chemija, darbai

Chemijos, technologijų mokytoja

Chemija

technologijos

Vyr. mokytoja, mokytoja metodininkė.

7.

Birutė Karietienė

aukštasis

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių k. mokytoja

Lietuvių kalba

Mokytoja metodininkė

8.

Aldona Medonienė

aukštasis

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių k. mokytoja

Lietuvių kalba

Vyr. mokytoja

9.

Vitas Juozas Medonas

aukštasis

Istorija

Istorijos mokytojas

Istorija

Mokytojas metodininkas

10.

Giedrė Makavičienė

aukštasis

Anglų kalba

Anglų k. mokytoja

Anglų kalba

Vyr. mokytoja

11.

Rima Ramanauskienė

aukštasis

Biologija, etika

Direktorė

-

-

12.

Vida Ramanaus-kienė

aukštasis

Prad. klasių pedagogika ir metodika

Pradinio ugdymo mokytoja

Pradinis ugdymas 1 kl.

Vyr. mokytoja

13.

Galina Razumienė

aukštasis

Matematika

Matematikos

mokytoja

Matematika

Vyr. mokytoja

14.

Zita Stulgaitienė

aukštasis

Fizika,

geografija

Geograjijos mokytoja

Geografija

Vyr. mokytoja

15.

Laimutė Žentelienė

aukštasis

Buities darbai.

Dailės mokytoja

Dailės mokytoja

Dailė

Vyr. mokyoja

16.

Laimutė Musnickienė

aukštasis

Fizika,

Kūno kultūra

Fizikos, kūno kultūros mokytoja

Fizika, kūno kultūra

Vyr. mokytoja

17.

Aurelija Liutkienė

aukštasis

Anglų-prancūzų k., anglų filologija

Anglų k. vyr. mokytoja

Anglų kalba

.

Vyr. mokytoja

18.

Irena Žilinskaitė

spec. vidurinis

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

Auklėtoja

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Vyr. auklėtoja

19.

Danutė Gaidulevičienė

spec. vidurinis

Ikimokyk. įstaigų auklėtoja

Auklėtoja

Veprių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Vyr. auklėtoja

20.

Marytė Butkevičienė

aukštasis

Ikmokyklinis ugdymas

Auklėtoja

Sližių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Vyr. auklėtoja

21.

Janina Bartkevičienė

aukštasis

Ikimokyk.

pedagogika ir psichologija

Auklėtoja

Sližių ikimokyklinio ugdymo skyrius

Vyr. auklėtoja

22.

Danutė Jasaitienė

aukštasis

Ikimokyklinis auklėjimas

pradinio ugdymo pedagogika

Meninio ugdymo pedagogė

Meninio ugdymo pedagogė Veprių

ikimokyklinio ugdymo skyriuje

Vyr. auklėtoja

23.

Neringa Razumienė

aukštasis

Matematikos ir informatikos mokymas

Informacinių technologijų mokytoja

Informacinės technologijos

5-8 kl.

Mokytoja


Ekomokykla
ES      

 

Paieška

Svarbi informacija

Fotor0417233717

Facebook

PRISIJUNGTI

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com