Pilietiškumo pamoka

Sausio 13-osios rytą Veprių pagrindinės mokyklos languose dešimčiai minučių buvo uždegtos atminimo žvakutės Laisvės gynėjams atminti.

1

Integruota pilietiškumo pamoka „Atmintis gyva, nes liudija“ prasidėjo valstybės himno giedojimu. Tylos minute buvo pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Istorijos mokytojas metodininkas Vitas Medonas  priminė Lietuvos laisvės kainą - skaudžius Lietuvai 1991- ųjų Sausio 13-osios įvykius. 5-10 klasių mokiniai žiūrėjo filmuotą istorinę medžiagą, kurioje klausėsi Sausio 13-osios  liudytojų prisiminimų, politikų vertinimų, patriotinių dainų.

1-4 klasių mokiniai aptarę filmuotą medžiagą ir kalbėdami apie laisvę sukūrė aplikacijas laisvės tema

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aldona Medonienė

Rusų kalbos vyr. mokyt. Jolitos Palaimienės nuotr.:

1 1

1 nuotr. Mokyklos languose dešimčiai minučių buvo uždegtos atminimo žvakutės.

2

2 nuotr. 3 kl. mokiniai ir pradinio ugdymo vyr. mokytoja Vida Ramanauskienė sukūrė aplikaciją „Vienybė išsaugojo laisvę“

3

3 nuotr. Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Zita Bausienė su ketvirtokais sukūrė aplikaciją „Laisvė“.

4

1,2 kl. mokiniai su pradinio ugdymo vyr. mokytoja Nijole Buziene padarė aplikaciją ir sudėjo žodį „Lietuva“.