Dalyvavome festivalyje “Dainos iš tremties”

Veprių pagrindinės mokyklos mokinių ansamblis antrą kartą dalyvavo nacionaliniame moksleivių dainų festivalyje „Dainos iš tremties“, kuris skirtas prisiminti nukentėjusius Lietuvos gyventojus pirmosios ir antrosios sovietų okupacijų metais. Renginyje dalyvavo keturiolika 5-8 kl. mokinių.

20190328 124106

 

Ruošdamiesi festivaliui mokiniai domėjosi vepriškės tremtinės Elvyros Lukšienės atsiminimais bei jos girdėtomis tremtinių dainomis. Labiausiai sujaudino jos prisiminimas apie paliktą namuose lėlę. Tremtinės atsiminimų bei girdėtų dainų pagrindu buvo parengta kompozicija “Tėviškę paliekant”… Su šia kompozicija ansamblis puikiai pasirodė festivalyje ir buvo labia gerai įvertintas. Renginio metu visi klausėsi kitų mokyklų mokinių atliekamų dainų bei susipažino, kokias dainas dainavo žmonės tremtyje, lageriuose, kokie jausmai ir viltys atsispindėjo.

Mokinius festivaliui parengė muzikos mokytoja metodininkė Irmina Balsienė ir lietuvių k. mokytoja metodininkė Birutė Karietienė. Jos buvo apdovanotos Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Vilniaus skyriaus padėkos raštais, kuriuos įteikė vadovas Petras Musteikis padėkodamas už jaunosios kartos pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymą. Padėkos raštus mokyklai bei mokytojoms įteikė ir Tarptautinės teisingumo komisijos direktorius Ronaldas Račinskas.

Lietuvių k. vyr. mokytoja Aldona Medonienė

20190328 131743

 

IMG 20190328 112911 1