1. Ugdymo organizavimas:

1.1. 2016–2017 mokslo metai:

2016–2017 mokslo metai

Klasės

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mokslo metų pradžia/ Ugdymo proceso pradžia

2016-09-01

Pusmečių trukmė

1-asis: 2016-09-01

– 2017-01-27

2-asis: 2017-01-30

– 2017-05-30

1-asis: 2016-09-01

– 2017-01-27

2-asis: 2017-01-30

– 2017-06-02

Ugdymo proceso pabaiga

2017-05-30

2017-06-02

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

32

34

Vasaros atostogos

2017-05-31 – 2017-08-31

2017-06-05* – 2017-08-31

Pastaba:

*10 kl. mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.

2. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

3. Dažniausias ugdymo proceso organizavimo būdas yra pamoka, tačiau kartais taikomi kiti ugdymo proceso organizavimo būdai: nepamokinė veikla, projektinė veikla, nepamokinės veiklos dienos mokykloje, išvykose, edukacinėse programose, muziejuose ir kt.

4. Pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma – pamoka:

4.1. pamokos trukmė pirmoje klasėje – 35 min., visose kitose klasėse – 45 min.;

4.2. per dieną pradinių klasių mokiniams yra ne daugiau kaip 5 pamokos, o visų kitų klasių mokiniams – ne daugiau kaip 7 pamokos.


Ekomokykla

 

Paieška

Svarbi informacija

Fotor0417233717

Facebook

PRISIJUNGTI

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com